Dom opieki w Konstancinie pod lupą urzędników. Czy dochodziło do zagrożenia życia pensjonariuszy?

Dom opieki w Konstancinie pod lupą urzędników. Czy dochodziło do zagrożenia życia pensjonariuszy?

Wraz z początkiem stycznia 2023 roku, wojewoda mazowiecki złożył zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Warszawie. Chodzi o świadome narażenie życia i zdrowia osób przebywających w domu opieki w Konstancinie. Równoległe dochodzenie prowadzi również Państwowa Inspekcja Pracy.

Już pierwsze kontrole wykazały, że pacjentów przebywających w domu opieki w Konstancinie, przywiązywano do łóżek bez wyraźnego uzasadnienia. Stwierdzono również rażące zaniedbania w kwestii opieki nad pacjentami. Do tego dochodzi jeszcze niewystarczająca z prawnego punktu wiedzenia ilość personelu sprawującego opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi.

Odrębne dochodzenie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, która doszukała się nie tylko braku należytej dokumentacji ale i naruszenia praw pracowniczych. Dodatkowo w placówce nie znaleziono odpowiednich dokumentów oddających stan faktyczny dokumentacji medycznej, jaka powinna być prowadzona przez jednostkę.

W oficjalnym komunikacie przedstawiciele Europejskiego Centrum Opieki Dla Osób Starszych stwierdzili, że z całą pewnością w placówce nie doszło do żadnych nieprawidłowości, a kontrola to działanie konkurencji.