Procedura udzielania absolutorium burmistrzowi na przykładzie Konstancina-Jeziorny

Procedura udzielania absolutorium burmistrzowi na przykładzie Konstancina-Jeziorny

Można by przytoczyć wiele przykładów niezrozumiałych rytuałów, które są przestrzegane w administracji publicznej, ale jednym z najbardziej osobliwych jest procedura udzielania burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu z poprzedniego roku. Celem tego wydaje się być jedynie symboliczne potwierdzenie akceptacji działań władzy wykonawczej, co może brzmieć nieco absurdalnie, szczególnie w kontekście sytuacji, jaką obserwowaliśmy w Konstancinie-Jeziornie. W tym przypadku chodziło o burmistrza Michała Wiśniewskiego, który choć nie miał żadnego udziału w wykonaniu ubiegłorocznego budżetu, został objęty tą procedurą.

Podczas sesji rady miejskiej, która odbyła się we wtorek, radni omówili szereg kwestii związanych z finansami gminy i decyzjami podjętymi przez poprzedniego burmistrza – Kazimierza Jańczuka. Rozważano różne scenariusze, prognozy oraz podsumowania, a także przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu. Przeprowadzono także analizę opinii RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) oraz komisji rewizyjnej. Jak zwykle, pojawiały się różnice zdań na temat rzeczywistego stanu finansów gminy. Ponownie wrócił również do dyskusji temat 5 milionów złotych, które nielegalnie opuściły kasę Konstancina-Jeziorny.

Zadaniem prawnika gminy było przypomnienie radnym o prawdziwej istocie absolutorium. Jest to bowiem formalna ocena wykonania ubiegłorocznego budżetu, przeprowadzana na podstawie wytycznych określonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W żaden sposób nie jest to ocena pracy burmistrza, która mogłaby być subiektywna. Paradoks polega jednak na tym, że absolutorium otrzymuje burmistrz, który piastuje urząd jedynie od kilku tygodni i nie miał nic wspólnego z wykonaniem budżetu za poprzedni rok. Pomimo to, Michał Wiśniewski uzyskał absolutorium (a także wotum zaufania), co poparło 16 radnych (przeciw było 3, a jeden wstrzymał się od głosu). Po zakończeniu procedury burmistrz otrzymał gratulacje od przedstawiciela komitetu Konstancin Jutra.