Zarobki burmistrza Michała Wiśniewskiego tematem dyskusji na sesji rady miejskiej

Zarobki burmistrza Michała Wiśniewskiego tematem dyskusji na sesji rady miejskiej

W trakcie wtorkowej sesji rady miejskiej radni podjęli decyzję dotyczącą wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Michała Wiśniewskiego. Dyskusja na ten temat była burzliwa, gdyż niektórym członkom rady nie odpowiadały proponowane kwoty umieszczone w projekcie uchwały.

W skład miesięcznego zarobku burmistrza wchodzi zarówno pensja podstawowa, jak i dodatki funkcyjne oraz specjalne. Dodatkowo, burmistrz ma prawo do otrzymywania bonifikat za długotrwałą służbę, gratyfikacji jubileuszowych oraz rocznych. Po uwzględnieniu wszystkich tych elementów, proponowana suma wyniosła 18 044 zł brutto (12 630 zł netto). Wartość ta stanowi 100% maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla tej funkcji. Propozycja ta nie spotkała się jednak z powszechnym poparciem wśród radnych.

Adam Grzegorzewski, członek rady miejskiej, zauważył, że poprzedni burmistrz – Kazimierz Jańczuk – pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje i nigdy nie otrzymywał maksymalnej pensji. Twierdzi on, że burmistrz Wiśniewski jest na początku swojej kariery na tym stanowisku i powinien najpierw wykazać się efektywnością, zanim jego wynagrodzenie zostanie podniesione do górnej granicy. Propozycja taka wydawała mu się przedwczesna.

Podobne zdanie wyrazili radni Włodzimierz Wojdak i Marek Skowroński. Wojdak zasugerował ustalenie pensji burmistrza na poziomie 90% maksymalnego wynagrodzenia, ale jego propozycja nie uzyskała wystarczającej liczby głosów. Skowroński dodał, że burmistrz ma prawo do dodatku za staż pracy, co oznacza, że proponowane kwoty będą jeszcze większe.