Prof. dr hab. inż. Jacek Kudrewicz, wybitny mieszkaniec Konstancina-Jeziorny i ceniony naukowiec, nie żyje

Prof. dr hab. inż. Jacek Kudrewicz, wybitny mieszkaniec Konstancina-Jeziorny i ceniony naukowiec, nie żyje

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o odejściu prof. dr. hab. inż. Jacka Kudrewicza, który był znakomitym mieszkańcem Konstancina-Jeziorny. Wspomnienia o nim są pełne szacunku i podziwu dla jego osiągnięć zarówno akademickich, jak i artystycznych.

Jego edukacyjną ścieżkę rozpoczął na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył gruntowną wiedzę, która pozwoliła mu na rozwinięcie znacznej kariery naukowej. Był cenionym profesorem Instytutu Systemów Elektronicznych na tejże uczelni.

Nie tylko nauka jednak była jego pasją. Profesor Kudrewicz wykazywał również wyjątkową zdolność artystyczną, tworząc fascynujące fraktale – dziedzinę sztuki, której poświęcił wiele swojego czasu i talentu. Był także autorem licznych publikacji, w tym znanej książki „Fraktale i chaos”. Rok 2016 przyniósł możliwość zaprezentowania jego prac szerszej publiczności. Eksponaty były prezentowane na wystawie w Hugonówce, przyciągając wiele zainteresowanych osób.