Tworzenie Klubu Senior+ w Willi Gryf w Konstancinie-Jeziornie: Nowe miejsce dla rosnącej populacji seniorów

Tworzenie Klubu Senior+ w Willi Gryf w Konstancinie-Jeziornie: Nowe miejsce dla rosnącej populacji seniorów

Planuje się utworzyć Klub Senior+ w eleganckiej Willi Gryf, zlokalizowanej przy ul. Jana Sobieskiego 13. Nowe centrum dla seniorów będzie działało pod patronatem Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i będzie funkcjonowało na zasadach identycznych z klubem znajdującym się na osiedlu Mirków.

Obecnie, co czwarta osoba zamieszkująca gminę Konstancin-Jeziorna należy do grupy seniorów. Zgodnie ze statystykami Urzędu Stanu Cywilnego, w tej malowniczej lokalizacji mieszka 3 761 kobiet, które przekroczyły 60. rok życia oraz 1 952 mężczyzn po ukończeniu 65 lat. Liczba osób w tej grupie wiekowej zdecydowanie wzrosła w ciągu ostatnich lat.

Zwracając uwagę na dynamikę wzrostu liczby seniorów, można zauważyć, że na koniec 2023 roku populacja ta była większa o 131 osób w porównaniu do poprzedniego roku, a o 204 osoby więcej niż na koniec 2021 roku. Ta tendencja potwierdza potrzebę tworzenia nowych miejsc i instytucji dedykowanych tej grupie społecznej, takich jak planowany Klub Senior+.