Wykorzystanie fotopułapek do walki z dzikimi wysypiskami śmieci – inicjatywa lokalnej gminy

Wykorzystanie fotopułapek do walki z dzikimi wysypiskami śmieci – inicjatywa lokalnej gminy

Gmina podejmuje decyzję o zakupie dziesięciu fotopułapek, na co wyda łącznie 5000 zł. Te urządzenia zostaną strategicznie rozmieszczone w lokalizacjach, które są najbardziej popularne wśród osób pozbywających się odpadów w nielegalny sposób.

Straż miejska ma otrzymać do swej dyspozycji nowo zakupione fotopułapki. Inicjatywę takiego rozwiązania zgłosił radny Krzysztof Bajkowski. Zdaniem Bajkowskiego, choć edukacja i akcje sprzątania są istotne, dla pewnej grupy osób skutecznym narzędziem mogą okazać się jedynie fotopułapki.

Radny Bajkowski zaznacza, że jeśli fotopułapki okażą się efektywne, zamierza wystąpić z wnioskiem o dodatkowe fundusze na zakup kolejnych urządzeń tego typu.

Z przekazu radnego wynika, że każdego roku gmina musi przeznaczyć średnio 100 tysięcy złotych na usuwanie dzikich wysypisk śmieci. W tę sumę wliczone są również odpady zebrane przez społeczności lokalne podczas różnych akcji sprzątania.

Radny Bajkowski podkreśla, że fotopułapki są znacznie tańszym rozwiązaniem. Wyraża również nadzieję, że nowo zakupione urządzenia pomogą w szybkim zidentyfikowaniu i ukaraniu osób, które nielegalnie pozbywają się odpadów.