Sukces w negocjacjach: Linia 724 otrzyma dodatkowe 400 tysięcy złotych w 2024 roku

Sukces w negocjacjach: Linia 724 otrzyma dodatkowe 400 tysięcy złotych w 2024 roku

Choć aspiracje były większe, nie można pominąć faktu, że po latach dążenia do podniesienia regularności kursów autobusowej linii 724, udało się zdobyć dodatkowe środki finansowe na ten cel. Mowa o kwocie 400 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na ten cel w budżecie na rok 2024. Taki wynik negocjacji z pewnością można uznać za triumf.

Informację o tym znaczącym zwycięstwie przekazał społeczeństwu Krzysztof Bajkowski, radny Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Używając swojego profilu na platformie mediów społecznościowych, poinformował o decyzji podjętej podczas ostatniego spotkania Komisji Budżetu Inwestycji i Spraw Majątkowych. W jego trakcie ustalono, że na podwyższenie funduszy dla linii 724 bądź potencjalne utworzenie linii suplementującej udało się uzyskać dodatkowy budżet w wysokości 400 000 złotych przyznany na rok 2024.