Stołeczni radni wyrażają pozytywne opinie o nowym wojewodzie mazowieckim: Mariuszu Frankowskim

Stołeczni radni wyrażają pozytywne opinie o nowym wojewodzie mazowieckim: Mariuszu Frankowskim

Nowy wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski, jest uznawany przez radnych stolicy za człowieka merytorycznego i spokojnego. Frankowski, który odpowiedzialny był do tej pory za reprezentację warszawskich mieszkańców jako radny z ramienia Koalicji Obywatelskiej, został teraz mianowany na wojewodę mazowieckiego przez nowego Prezesa Rady Ministrów. Formalność nominacji została dopełniona dzień wcześniej, a dzisiaj rozpoczął już pełnienie swojej nowej funkcji.

Radni Warszawy wyrażają się o nowym wojewodzie mazowieckim w samych superlatywach. Mariusz Frankowski, znany dotychczas jako radny miasta stołecznego z ramienia KO, od teraz zajmuje stanowisko wojewody mazowieckiego. Nominacja do tej funkcji przyszła z rąk nowego premiera kraju. Frankowski otrzymał oficjalne powołanie na stanowisko dzień przed rozpoczęciem sprawowania swoich obowiązków.

Wśród stołecznych radnych, głos na temat nowego wojewody zabrał Dariusz Figura, szef klubu PiS. Wyraził on nadzieję, że decyzje podejmowane przez Frankowskiego będą oparte na merytorycznej analizie, a nie podporządkowane partyjnym naciskom. – Mariusz Frankowski jest nam dobrze znany z jego działalności jako radnego. Zawsze wykazywał się merytorycznym podejściem do problemów, spokojem i zrównoważeniem. Mam nadzieję, że te cechy utrzyma również na stanowisku wojewody – komentuje Figura.