Stabilność cen za usługi gospodarki odpadami w Konstancin-Jeziorna do końca 2022 roku

Stabilność cen za usługi gospodarki odpadami w Konstancin-Jeziorna do końca 2022 roku

Od pierwszego listopada bieżącego roku do ostatniego dnia grudnia przyszłego, obowiązkiem zbierania odpadów od mieszkańców uzdrowiskowego miasta Konstancin-Jeziorna będzie obciążony Partner. Mimo że miesięczny koszt procesu odbioru, transportowania i utylizacji odpadów jest obecnie niższy niż był to przed dwoma laty, opłaty dla mieszkańców pozostaną niezmienione.

Kiedy kontrakt gminy z firmą Lekaro dobiegł końca z końcem czerwca tego roku, przetarg na nowego wykonawcę napotkał na trudności. Z powodu tych komplikacji, tymczasowo, na okres trzech miesięcy, gmina nawiązała współpracę z firmą Jarper. W międzyczasie ogłoszony został kolejny przetarg, a najbardziej korzystną ofertę cenową przedstawił Partner.

Jak opisuje burmistrz Konstancin-Jeziorna, Kazimierz Jańczuk, gdy planowano sfinalizować umowę z Partnerem, konsorcjum firm oferujących wyższą cenę zakwestionowało wynik przetargu i złożyło skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). W rezultacie kontrakt z Jarperem musiał zostać przedłużony o dodatkowy miesiąc, aż do końca października. Obecnie jednak sytuacja jest już jasna – konsorcjum wycofało skargę i w nadchodzącym tygodniu planowane jest podpisanie umowy z Partnerem.

W rozmowie burmistrz Jańczuk przyznaje, że obecne opłaty za usługi w zakresie odpadów są niższe niż były to dwa lata temu. Tłumaczy to tym, że część mieszkańców kompostuje bioodpady, a segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej jest lepsza, co redukuje ilość odpadów zmieszanych, które są drogie do utylizacji. Dodatkowo zauważa, że ludzie zdają się obecnie wydawać mniej pieniędzy na utrzymanie bieżące.

Na pytanie, czy oznacza to potencjalny spadek opłat za usługi gospodarki odpadami dla mieszkańców, burmistrz wyjaśnia: „Nie będzie obniżek za odbiór odpadów, ale nie będzie też podwyżek”. Każdy mieszkaniec Konstancin-Jeziorna, tak jak do tej pory, będzie zobligowany do płacenia 36 zł miesięcznie.