Przetarg na studium dotyczące budowy drogi wojewódzkiej nr 721 w nowym przebiegu

Przetarg na studium dotyczące budowy drogi wojewódzkiej nr 721 w nowym przebiegu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z siedzibą w stolicy, ogłosił przetarg. Chodzi o przygotowanie studium, które ma na celu zaplanowanie przyszłej konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 721, mającej przebiegać inną trasą niż obecna. W chwili obecnej, ta droga łączy Piaseczno i Konstancin-Jeziorną.

Zlecone zadanie dla projektantów polega na stworzeniu specjalistycznego opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Przygotowywane dokumenty będą dotyczyć planowanej budowy nowej trasy drogi wojewódzkiej nr 721. Zamierzone zmiany obejmują obszar od skrzyżowania z ulicą Julianowską w Piasecznie do punktu połączenia z drogą wojewódzką nr 724, czyli ulicą Warszawską. W ramach tej inwestycji na mapie pojawiłaby się również północna obwodnica Konstancina-Jeziorny.

Zleceniodawca podkreśla, że celem powstania takiego opracowania jest zbadanie możliwości realizacji planów dotyczących nowego przebiegu drogi. Ważnym aspektem będzie także ocena sensowności takiej inwestycji oraz analiza potencjalnych skutków wprowadzenia nowego układu drogowego na terenie gminy Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Istotne będzie zwłaszcza zwrócenie uwagi na to, jak planowane zmiany wpłyną na poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.

Kolejnym elementem zamówienia jest opracowanie wariantów uwzględniających budowę dróg wojewódzkich klasy G. Projektanci będą również musieli przedstawić propozycje dotyczące integracji nowej trasy z istniejącymi drogami oraz linią kolejową nr 937, która prowadzi do Konstancina, ale obecnie nie jest używana do prowadzenia ruchu pociągów.