Konstancin ze sporym dofinansowaniem. Pieniądze już rozdysponowano!

Konstancin ze sporym dofinansowaniem. Pieniądze już rozdysponowano!

Dobra wiadomość dla samorządu Konstancina. Z ramienia funduszy celowych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, Konstancin otrzyma ponad 230 tysięcy złotych. Kwota pójdzie na konkretne cztery zadania.

Pierwsze z nich wiążą się z działalnością strażaków i sołectwa. Wydatki te będą przeznaczone na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem. Dodatkowo zostanie wymienione ogrodzenie przy ulicy Literatów oraz zostanie rozbudowane oświetlenie w Kawęczynie.

Kolejne to dofinansowanie dla seniorów z Konstancina, które zostanie przeznaczone na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców. Z tej puli będzie zorganizowana również akcja Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów.

Dofinansowanie to było możliwe dzięki wsparciu województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. W spotkaniu inaugurującym wzięli udział Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Anna Brzezińska i Piotr Kandyba, radni województwa. Gminę Konstancin-Jeziorna reprezentowali Dariusz Zieliński – drugi zastępca burmistrza i Marta Niedzielska – skarbnik gminy.