Odpowiedź Kazimierza Jańczuka na kwestię rezygnacji z funkcji burmistrza po 13 latach

Odpowiedź Kazimierza Jańczuka na kwestię rezygnacji z funkcji burmistrza po 13 latach

Kazimierz Jańczuk, wieloletni burmistrz gminy, wyraził swoją wdzięczność dla mieszkańców i współpracowników za okres 13 lat pełnienia tej funkcji. Zalecił Dariusza Zielińskiego, obecnego wiceburmistrza, jako swojego następcę i poinformował o swoim zamiarze ubiegania się o mandat radnego.

Niedawno temu Jańczuk wyraził chęć ubiegania się o kolejną kadencję na stanowisku burmistrza. Niestety, te plany zostały pokrzyżowane przez problemy zdrowotne. W przeszłości działał jako radny i przewodniczący Rady Miejskiej, zanim objął stanowisko burmistrza, które sprawował przez trzy kadencje, czyli ponad 13 lat.

Jańczuk podkreślił, że zawsze starał się słuchać głosów mieszkańców i spełniać ich oczekiwania. Jako priorytetowe zadania uznawał te, które miały na celu poprawę standardu życia – rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowę i remonty dróg wraz z oświetleniem, modernizację obiektów edukacyjnych takich jak szkoły, przedszkola i żłobki, a także renowację gminnych obiektów zabytkowych, jak willa Hugonówka, Gryf i Kamilin.

Burmistrz podkreślił również, że podczas jego kadencji gmina zdobyła prawdziwy ratusz, który oferuje kompleksową obsługę mieszkańców. Podkreślił również, że w ciągu ostatnich lat Konstancin-Jeziorna stał się nowoczesnym miastem na europejską skalę. „Jest piękny, zadbany, zielony, czysty i bezpieczny”, zapewnił Jańczuk.

Na koniec wyraził wdzięczność dla wszystkich tych, którzy wspierali go w działalności samorządowej i podkreślił, że wszystkie jego działania były zgodne z uzdrowiskowym charakterem gminy. „Planowałem kontynuować obrany kierunek, jednak życie napisało inny scenariusz…”, dodał burmistrz.