Działania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie przeciwko oszustwom na wielką skalę

Działania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie przeciwko oszustwom na wielką skalę

W Lublinie, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przeprowadzili zatrzymanie osoby męskiej. Mężczyzna ten jest pod silnym podejrzeniem popełnienia licznych czynów niezgodnych z prawem, które obejmują szereg oszustw, fałszowanie dokumentów a także podszywanie się pod inne jednostki. W miejscach zamieszkania podejrzanego, odkryto wiele dowodów na jego działalność przestępczą takie jak dziesiątki kart SIM, sfabrykowane dowody tożsamości oraz pieczątki zawierające opisy takie jak „główny księgowy” czy „prezes zarządu”.

Policjanci z lubelskiego Zarządu CBZC, działając na podstawie własnych ustaleń, dokonali zatrzymania wspomnianego mężczyzny. Sprawca, podszywając się pod pokrzywdzone jednostki i wykorzystując do tego celu sfałszowane dokumenty tożsamości oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, tworzył konta bankowe. Następnie, korzystając z pośrednictwa sieci internetowej, składał wnioski o przyznanie mu pożyczek gotówkowych w różnych bankach i instytucjach finansowych, działając tym samym na szkodę osób pokrzywdzonych. Łączna wartość strat, jakie do tej pory ponieśli pokrzywdzeni, przekracza kwotę 250 tysięcy złotych.

Na skutek podjętych działań, funkcjonariusze z Zarządu CBZC w Lublinie, działając na podstawie poleceń prokuratora prowadzącego postępowanie z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, zatrzymali wspomnianego mężczyznę. Jest on podejrzewany o przeprowadzenie opisanych wyżej czynów przestępczych.