Odzyskujemy dawny blask willi Moja Zosieńka na Młocinach i przenosimy tam Miejsce Aktywności Lokalnej!

Odzyskujemy dawny blask willi Moja Zosieńka na Młocinach i przenosimy tam Miejsce Aktywności Lokalnej!

Mamy wizję odzyskania jednego z ostatnich śladów przedwojennej koncepcji miasta, jakim były Młociny. Chcemy uratować popadającą w ruinę willę Moja Zosieńka, która była domem wybitnego ekonomisty – doktora Jerzego Nowaka, pełniącego funkcję zastępcy dyrektora Banku Polskiego i będącego w swojej młodości żołnierzem Legionów Polskich. Willa ta nosi imię małżonki pana doktora.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe na kapitalny remont tego zabytkowego obiektu. Naszym celem jest dostosowanie go do funkcji publicznych, korzystając ze środków z programu FEnIKS. Planowany budżet to okrągłe 8 mln złotych.

„Naszym pragnieniem jest oddać Młociny ich mieszkańcom” – zaznacza burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Planujemy przenieść do odnowionej Zosieńki Miejsce Aktywności Lokalnej z ulicy Samogłoski. Obecny lokal nie jest już wystarczający dla potrzeb społeczności, a dodatkowo nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W willi planujemy także uruchomić małą kawiarnię oraz przestrzeń wystawową dla lokalnych artystów.

„Chcemy stworzyć wokół willi park dostępny dla wszystkich, z wyznaczonymi ścieżkami spacerowymi, ławkami i odpowiednim oświetleniem.” – dodaje zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski.

Przeniesienie do willi Samogłoski otworzy nowe możliwości organizacji plenerowych wydarzeń sąsiedzkich.

Oczywiście, remont willi to proces czasochłonny i nie uda nam się go zakończyć ani teraz, ani w przyszłym roku. Wymaga on ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Aktualnie skupiamy się na pozyskaniu funduszy na przygotowanie projektu przebudowy.