Debata w Komendzie Głównej PSP na temat zmian w "Zasadach organizacji doskonalenia zawodowego"

Debata w Komendzie Głównej PSP na temat zmian w "Zasadach organizacji doskonalenia zawodowego"

Przez dwa dni, od 7 do 8 marca 2024 roku, w centralnym biurze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w stolicy Polski, miało miejsce istotne zebranie. Podczas tego spotkania zebrał się specjalny Zespół, który został powołany do przemyślenia i opracowania możliwości modyfikacji dokumentu znanego jako „Zasady organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”. Celem tego zespołu, utworzonego przez Decyzję nr 42 z 22 września 2023 roku wydaną przez Komendanta Głównego PSP, było skupienie się na ewentualnych poprawkach do wspomnianego dokumentu.

Zebraniu grupy zadaniowej przewodniczyli czołowi przedstawiciele Komendy Głównej PSP. Wśród nich znalazły się takie osoby jak nadbrygadier dr inż. Mariusz Feltynowski, pełniący funkcję komendanta głównego oraz brygadier Paweł Frysztak, który jest zastępcą komendanta.

Prorektor-zastępca komendanta ds. operacyjnych Akademii Pożarniczej, starszy brygadier Paweł Fliszkiewicz, pełnił rolę przewodniczącego podczas spotkania zespołu. W trakcie zebrania, zasady dokumentu były dalej analizowane pod kątem merytorycznym. Zgłoszone uwagi do projektu pochodziły zarówno od Komend Wojewódzkich, jak i Szkół PSP i były przedmiotem szczegółowej dyskusji.