Decyzja Premiera: likwidacja Instytutu Pokolenia i Instytutu De Republica

Decyzja Premiera: likwidacja Instytutu Pokolenia i Instytutu De Republica

Jan Grabiec, dyrektor Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), poinformował na konferencji prasowej o decyzji Premiera dotyczącej likwidacji dwóch instytutów. W szczególności, chodzi o Instytut Pokolenia oraz Instytut De Republica, które zostały stworzone w czasie, gdy PiS był u władzy.

Grabiec zaznaczył, że proces likwidacji instytutów rozpoczął się już teraz. Przywołał informację o budżetach obu instytucji – Instytut Pokolenia dysponował rocznie sumą około 10 milionów złotych, natomiast Instytut De Republica miał do dyspozycji dwa razy większą kwotę – 20 milionów złotych rocznie.

Podczas konferencji, Grabiec skupił się również na porównaniu budżetów owych instytutów z budżetami instytutów Polskiej Akademii Nauk. Te ostatnie dysponują średnio sumą w okolicach 10-11 milionów złotych rocznie. Zauważył także, że głównym celem tych instytucji nie były badania naukowe, jako że takie instytucje już istniały w Polsce.

Powiedział również, że podobne jednostki powoływane były także podczas rządów poprzedników PiS. Ich głównym celem miało być dostarczanie analiz niezbędnych do planowania i prowadzenia polityki rządu. Niestety, Grabiec stwierdził, że nie ma dowodów na to, że jakiekolwiek opracowania lub analizy sporządzone przez te instytuty wpłynęły na działanie rządu czy premiera, mimo wydania około 60 milionów złotych w ciągu dwóch lat ich funkcjonowania.