Do końca roku policyjna flota rozszerzy się o 100 nowych radiowozów

Do końca roku policyjna flota rozszerzy się o 100 nowych radiowozów

Policja polska oświadczyła, że do końca bieżącego roku zasili swoje szeregi dodatkowymi 100 samochodami patrolowymi w nowej szacie graficznej. Jak poinformował nadkomisarz Robert Opas, reprezentujący Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP), wśród nowych pojazdów znajdować się będą 83 Skody Scala oraz 17 egzemplarzy modelu Skoda Superb.

Świeża dostawa radiowozów, kosztem niemal 22,4 milionów złotych, ma trafić do różnych jednostek terenowych Policji. Co istotne, większa część tej kwoty pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

Nadkomisarz Robert Opas podkreślił, jak niezbędne dla skutecznej kontroli ruchu drogowego są działania takie jak patrolowanie dróg oraz egzekwowanie prawa na miejscu zdarzeń. Praca policjantów opiera się także na prewencji i oddziaływaniu na uczestników ruchu drogowego, co ma być dodatkowo ułatwione dzięki nowo oznakowanym radiowozom.