Trwają prace nad budową ścieżek rowerowych w Konstancinie-Jeziornie

Trwają prace nad budową ścieżek rowerowych w Konstancinie-Jeziornie

W trakcie najnowszego zgromadzenia władz miejskich powrócono do kwestii planu realizacji ścieżek rowerowych w bliskim sąsiedztwie szkół. Burmistrz Kazimierz Jańczuk zaanonsował, że chociaż napotkano na pewne przeciwności, nie wycofują się z zamierzenia ich budowy.

Problematykę tę poruszył jeden z mieszkańców miasta, którego niepokoiły plotki o możliwości rezygnacji z przedsięwzięcia przez radę miejską. Mężczyzna apelował do radnych, aby nie wycofywali finansowania z budżetu miasta na tę inwestycję, na którą przeznaczono 700 tys. zł w grudniu 2021 roku.

Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancin-Jeziorna, podkreślił determinację w realizacji tego projektu. Wyjaśnił, że choć ogłoszono kilka przetargów na wykonanie projektów ścieżek rowerowych, nikt nie zgłosił chęci realizacji zadania. Niemniej jednak, gmina znalazła rozwiązanie i uzgodniła warunki z firmą, która podejmie się projektowania ścieżek rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 2. Jak zapowiedział burmistrz, wkrótce zostanie podpisana umowa z tą firmą. Co do planów przy Szkole Podstawowej nr 3, decyzje jeszcze nie zapadły, a prace w tym roku są mało prawdopodobne. Dlatego też burmistrz sugeruje przesunięcie zarezerwowanych na to środki na inne zadania miejskie.

Jańczuk odniósł się również do koncepcji stworzenia wyniesienia spowalniającego przy Szkole Podstawowej nr 2, które jednak okazało się zbyt kosztowne i nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów. W zamian na odcinku ulicy Jagiellońskiej od Batorego do Żeromskiego mają powstać dwie progi spowalniające, z których jedna zostanie umieszczona bezpośrednio przed szkołą. Zadanie ma zostać zrealizowane w bieżącym roku.