Warszawskie metro będzie sięgać jeszcze dalej

Warszawskie metro będzie sięgać jeszcze dalej

Jest zgoda wojewody mazowieckiego na budowę następnej stacji, wchodzącej w skład drugiej linii metra.  12 lipca podpisano pozwolenie na utworzenie stacji Bemowo-Chrzanów.  Jest to decyzja o natychmiastowym rygorze wykonalności.  Stacja na Bemowie jest jedną z trzech zaplanowanych na tym odcinku, na budowę, których wojewoda mazowiecki wydał zgodę.  Wciąż czekamy na decyzję, odnoście stacji Lazurowa.

Wydane przez wojewodę mazowieckiego pozwolenie na budowę, dotyczy stacji C02 Chrzanów (ul. Rayskiego/ul. Szeligowska) II linii metra w Warszawie. Zgodnie z informacją, jaką przekazał zespół prasowy reprezentujący wojewodę, jest to decyzja posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności.  Przed jej wydaniem, sprawdzono projekt budowlany, czy jest on zgodny z przepisami prawa budowlanego.  Ponieważ w wyniku przeprowadzonej analizy, nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości ani braki w dokumentacji, niedługo rozpoczną się prace budowlane.

Wcześniej, a dokładnie 24 czerwca,  została wydana zgoda na budowę stacji Karolin (ul. Sochaczewska/ul. Połczyńska). Decyzja wojewody w tym przypadku.  ma również rygor natychmiastowej wykonalności.

Miasto wciąż czeka jednak na decyzję w sprawie budowy stacji metra Lazurowa, wentylatorni szlakowych, budowy STP Karolin oraz szybu startowego tarcz TBM, a także rozbiórki budynku zlokalizowanego na terenie zajezdni autobusowej.  Odnośnie budowy stacji metra Lazurowa przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.  Miało to na celu ocenę odziaływania na środowisko, która jest niezbędna, przed zatwierdzeniem decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę.

Więcej na temat warszawskiego metra można przeczytać na stronie https://warszawainfo.pl/