Czy w Konstancinie powstanie pole golfowe? Rezerwat Łęgi Oborskie może być zagrożony!

Czy w Konstancinie powstanie pole golfowe? Rezerwat Łęgi Oborskie może być zagrożony!

W połowie kwietnia mieszkańcy spotkali się z władzami gminy oraz inwestorem, który jest zainteresowany wybudowaniem na terenie Łąk Oborskich pola golfowego. Sprawa jednak nie jest tak prosta jak się wydaje, bo nowe zabudowania mogą bezpośrednio zagrozić pobliskiemu rezerwatowi.

Teren Łąk Oborskich gmina Konstancin zakupiła do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego już kilkanaście lat temu. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego zakłada, że na tym terenie mogą powstać obiekty sportowe albo zabudowa rezydencjalna. Obu tych kwestii boją się mieszkańcy.

Z jednej strony powstanie pola golfowego może w znacznym stopniu zaszkodzić sąsiadującemu z terenem rezerwatowi Łęgi Oborskie. Z drugiej, stanowi realne zagrożenie dla zanieczyszczenia resztek wód gruntowych. Wzmożony ruch oraz zmiana charakteru całego rejonu również nie jest pozbawiona obaw.

Mieszkańcy po raz pierwszy od wielu lat skrzyknęli się razem w tej sprawie i nie zamierzają odpuścić.